Vyjádření o existenci sítí

CC INTERNET s.r.o., jakožto vlastník technické infrastruktury, poskytuje na základě žádosti, v souladu s ustanovením § 161 zákona č. 183/2006Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon) údaje o poloze svých sítí, podmínkách napojení, ochrany, vč. dalších údajů nezbytných pro projektovou činnost a provedení stavby.

Podání žádosti o vyjádření

 • Emailem (ve formátu PDF) na adresu: ochranasiti@ccinternet.cz
 • Zprávou přes datovou schránku: ID eqtpg8u
 • Poštou na pobočku: CC INTERNET s.r.o., Příční 29, Chomutov 430 01

Požadované podklady

Podaná žádost musí obsahovat pro snadné a rychlé zpracování žádosti všechny níže uvedené položky
 • Název akce
 • Stručný popis stavby
 • Korespondenční adresu
 • Kontaktní údaje
 • Fakturační údaje
 • Situační plán stavby, Výkres (PDF, JPG, DWG, DGN,...), Zákres do katasrální mapy atp.

Ceník

 • Písemné vyjádření - 240,- Kč/1ks
 • Elektronické vyjádření - 145,- Kč/1ks
 • Tištěná Dokumentace A4 - 38,- Kč/1ks
 • Tištěná Dokumentace A3 - 76,- Kč/1ks

Vytyčování sítí

Podání žádosti o vyjádření

 • Emailem (ve formátu PDF) na adresu: ccinternet@unipromotion.cz
 • Zprávou přes datovou schránku: ID eqtpg8u
 • Poštou na pobočku: CC INTERNET s.r.o., Příční 29, Chomutov 430 01

Požadované podklady

Podaná žádost musí obsahovat pro snadné a rychlé zpracování žádosti všechny níže uvedené položky
 • Název akce
 • Stručný popis stavby
 • Korespondenční adresu
 • Kontaktní údaje
 • Fakturační údaje
 • Telefonní číslo na stavbyvedoucího, nebo osoby prověřené převzetím vytýčené trasy
 • Situační plán stavby, Výkres (PDF, JPG, DWG, DGN,...), Zákres do katasrální mapy atp.
 • Platné vyjádření
 • Předpokládaný termín vytýčení

Ceník

Geodetické vytýčení
 • Příprava - 350,- Kč/hod
 • Vytýčení sítí do 1h. - 3 600,- Kč
 • Vytýčení sítí do 3h. - 5 800,- Kč
 • Doprava - 10,- Kč/km
 • Vyznačení trasy sprejem - 189,- Kč/ks
 • Vyznačení trasy kolíkem - 20,- Kč/ks
Vytýčení pomocí lokátoru
 • Příprava - 350,- Kč/hod
 • Vytýčení sítí do 1h - 1 200,- Kč
 • Vytýčení sítí nad 1h - 650,- Kč/za každou další započatou hodinu
 • Expresní příplatek - 1 500,- kč (Vytýčení do 48 hodin, svátky a víkendy dohodou)
 • Doprava - 10,- Kč/km
 • Vyznačení trasy sprejem - 189,- Kč/ks
 • Vyznačení trasy kolíkem - 20,- Kč/ks

- Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH