Změna hesla ve wi-fi routeru

Pro nastavení Wi-Fi routeru klikněte ZDE
  • Pokud odkaz funguje - přeskočte krok 1) a 2)
  • Pokud odkaz nefunguje - začněte krokem 1)
    1) Pokud si chcete změnit heslo na vaší bezdrátovou síť, začněte tím, že spustíte počítač připojený k w-ifi routeru (buď připojený přes kabel či bezdrátově). Nyní stikněte klávesu "Windows" (klávesa vlevo od mezerníku, na které je znak podobný tomu, co máte zobrazený na tlačítku Start. Toto tlačítko přidržte a klepněte na klávesu "R". Tímto otevřete Dialog Spustit, kde do políčka "spustit" napíšeme "cmd" a stiskneme tlačítko OK.

    2) Otevře se nám černé okno, nadepsané jako "Správce". Do tohoto okna vepíšeme "ipconfig". Zobrazí se informace o aktuálním připojení počítače do sítě, přičemž nás zajímá Výchozí brána - toto je IP adresa vašeho routeru.
    3) Nyní si otevřeme internetový prohlížeč (Internet Explorer, Opera, Firefox, Chrome či další)do adresní řádky za text "http://" napíšeme IP adresu vašeho routeru ("http:// IP ") a potvrdíme, standartně tlačítkem Enter. Po načtení vyskočí přihlašovací dialog, který se může u různých průhlížečů lišit. Přihlašovací heslo je ccinternet, nebo CC_internet. poté klepneme na tlačítko LOG IN.


    4) Otevře se stránka routeru, kde v horním menu klepneme na položku "Wireless". Po rozkliknutí se objeví další nabídky, kde kde v políčku Password je staré heslo. Smažeme co je v tomto políčku za text nyní a napíšeme do něj nové heslo, které chceme nastavit. Heslo musí být delší jak 8 znaků ! po vyplnění uložíme nastavení tlačítkem "Save".