Časté dotazy - Stěhování

Je možno přestěhovat přípojku na jinou adresu?

Ano, toto lze vyřešit dodatkem ke smlouvě, kde se změní místo připojení. Není potřeba dávat výpověď a sepisovat novou smlouvu.

Stěhuji se mimo pokrytou oblast firmou CC INTERNET s.r.o.

V tomto případě nás o tomto včas informujte. Buď novou oblast pro vás pokryjeme, nebo se sepíše výpověď smlouvy.

Upozornění

Mnoho zákazníků se přestěhuje a bere tím smlouvu za ukončenou. Ale pokud nás o tomto faktu neinformují, smlouva běží dál. Dále myslete na to, že je potřeba vrátit zařízení, což se po vašem odstěhování může stát problémem (nebudete mít již přístup k zařízení).