Vyjádření o existenci sítí

CC INTERNET s.r.o., jakožto vlastník technické infrastruktury, poskytuje na základě žádosti, v souladu s ustanovením § 161 zákona č. 183/2006Sb., o územní plánování a stavebním řádu (stavební zákon) údaje o poloze svých sítí, podmínkách napojení, ochrany, vč. dalších údajů nezbytných pro projektovou činnost a provedení stavby.

Podání žádosti o vyjádření

Požadované podklady

Podaná žádost musí obsahovat pro snadné a rychlé zpracování žádosti všechny níže uvedené položky

Ceník


Vytyčování sítí

Podání žádosti o vyjádření

Požadované podklady

Podaná žádost musí obsahovat pro snadné a rychlé zpracování žádosti všechny níže uvedené položky

Ceník

Geodetické vytýčení Vytýčení pomocí lokátoru

- Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

V pořádku
používáme soubory cookies. více informací